H μουσική μέσα στην ιστορία

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Η ιστορία της φούγκας

φόρμες barock
 
 Οι ρίζες της φούγκας

Οι αρχές της μίμησης και της μιμητικής αντίστιξης χρονολογούνται από το 13ο αιώνα, όμως οι συνθέτες αντιλήφθηκαν τη σημασία που έχει η μίμηση ως δομικό στοιχείο της πολυφωνικής μουσικής στο τέλος του 15ου αιώνα. ( Obrecht, Josquin). Το ύφος και η μορφή των μοτέτων του Josquin και του N. Gombert χαρακτηρίζονται από πολλές μικρές "εκθέσεις" . Tα μοτέτα αυτά συγκαταλέγονται στους προγόνους της φούγκας. Άλλοι πρόγονοι της φούγκας είναι το ricercar και η canzona του εκκλ. οργάνου. Η εξέλιξη των μορφών αυτών στη λεπτομέρειά της είναι δύσκολο να ερευνηθεί εξ αιτίας του τεράστιου όγκου του υλικού, των διαφορετικών τάσεων και σχολών. Σε σχέση με τη φούγκα , να σημειώσουμε ότι η εξέλιξή της αυτή έλαβε χώρα κυρίως στη Γερμανία .
                                  Johann Joseph Fux - Capricio et Fugue

Η φούγκα στο Μπαρόκ
Η σύνθεση της φούγκας ήταν σημείο αναφοράς όσον αφορά στην επίδειξη των συνθετικών δεξιοτήτων του μουσικού. Οι φούγκες ήταν ενσωματωμένες σε διάφορες μουσικές φόρμες. Ανάμεσα στους σύνθετες που ασχολήθηκαν με το είδος πριν από το Μπαχ ήταν οι: Jan Pieterszoon Sweelinck
ταν ο πρώτος που έγραψε φούγκα για εκκ. όργανο), Dieterich Buxtehude.
Ο George Frideric Handel περιλάμβανε πολύ συχνά φούγκες στα ορατόριά του. Οι σουίτες για πληκτροφόρο όργανο της περιόδου συνήθως τελείωναν με μια gigue σε ύφος φούγκας. Οι γαλλικές εισαγωγές μετά το αργό μέρος περιλάμβαναν ένα γρήγορο μέρος φούγκας.
Κατά την περίοδο του barock  αναδείχτηκε η σημασία της θεωρίας της μουσικής. Μερικές από τις φούγκες ήταν κομμάτια που γράφτηκαν για διδακτικούς  σκοπούς. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μάθαιναν την τεχνική της αντίστιξης.
Το 1725 εμφανίστηκε το κείμενο του Johann Joseph Fux (1660–1741), με τίτλο: Gradus Ad Parnassum. Το έργο αυτό περιέγραφε τα είδη της αντίστιξης και περιείχε ασκήσεις για τους ανθρώπους που μάθαιναν να γράφουν φούγκα. Ο Fux είχε στηριχτεί σε μεγάλο βαθμό στην πρακτική του Παλεστρίνα. Το βιβλίο παρέμεινε σημαντικό έως και το 19ο αιώνα ( ο Haydn δίδασκε χρησιμοποιώντας τις σημειώσεις του από το Fux).
O J.S.Bach ήταν σε θέση να αυτοσχεδιάσει επί τόπου μια φούγκα πάνω σε ένα θέμα που του δίνονταν εκείνη τη στιγμή, στο εκκ. όργανο ή το τσέμπαλο. Πολλοί μεταγενέστεροι θεωρητικοί θεωρούν το "καλοσυγκερασμένο κλειδοκύμβαλο" σαν το καλύτερο μοντέλο του είδους. Το έργο " η τέχνη της φούγκας", επίσης του Bach, είναι μια συλλογή από φούγκες και (4) κανόνες πάνω σε ένα απλό θέμα το οποίο μεταμορφώνεται βαθμιαία.
Το έργο του J.S.Bach διαδόθηκε από το γιο του C.P.E Bach και μέσα από το έργο του θεωρητικού Friedrich Wilhelm Marpurg (1718–1795) με τίτλο: Treatise on the fugue", (1753) που βασίστηκε κατά πολύ στο Bach.

Πηγή
Willi Apel, Harvard dictionary of music, second edition, eighth printing.

                    J.S.Bach, the Well-Tempered Clavier, book 1, Prelude and
                    Fugue in C minor BWV 847 piano: Jeno Jando

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού